Settings things up
A J

MetroDreamin'

Map is Public
updated 128 weeks ago
7 lines, 79 stations
Branch History
  1. MetroDreamin' by A J
  2. Built from scratch

Comments

București/Bucharest by
updated at 2022-02-01T01:39:55.100Z
Map created on MetroDreamin.com
Map type: local | Total track length: 58 miles | Center coordinate: 44.44554580505252, 26.094175053527525 | * M1: (Metro/rapid transit, 22 stations) Dristor, Piața Muncii, Piața Iancului, Obor, Ștefan cel Mare, Piața Victoriei, Gara de Nord, Basarab, Crângași, Petrache Poenaru, Grozăvești, Eroilor, Izvor, Piața Unirii, Timpuri Noi, Mihai Bravu, Dristor, Nicolae Grigorescu, Titan, Costin Georgian, Republica, Pantelimon * M2: (Metro/rapid transit, 15 stations) Tudor Arghezi, Berceni, Dimitrie Leonida, Apărătorii Patriei, Piața Sudului, Constantin Brâncoveanu, Eroii Revoluției, Tineretului, Piața Unirii, Universitate, Piața Romană, Piața Victoriei, Aviatorilor, Aurel Vlaicu, Pipera * M3: (Metro/rapid transit, 15 stations) Preciziei, Păcii, Gorjului, Lujerului, Politehnica, Eroilor, Izvor, Piața Unirii, Timpuri Noi, Mihai Bravu, Dristor, Nicolae Grigorescu, 1 Decembrie 1918, Nicolae Teclu, Anghel Saligny * M5 - Valea Ialomiței: (Metro/rapid transit, 21 stations) Valea Ialomiței, Romancierilor, Parc Drumul Taberei, Tudor Vladimirescu, Favorit, Orizont, Academia Militară, Eroilor, Hașdeu, Cișmigiu, Universitate, Calea Moșilor, Traian, Piața Iancului, Victor Manu, Național Arena, Chișinău, Morarilor, Sfântul Pantelimon, Vergului, Pantelimon * M5 - Râul Doamnei: (Metro/rapid transit, 22 stations) Râul Doamnei, Constantin Brâncuși, Romancierilor, Parc Drumul Taberei, Tudor Vladimirescu, Favorit, Orizont, Academia Militară, Eroilor, Hașdeu, Cișmigiu, Universitate, Calea Moșilor, Traian, Piața Iancului, Victor Manu, Național Arena, Chișinău, Morarilor, Sfântul Pantelimon, Vergului, Pantelimon * M4: (Metro/rapid transit, 8 stations) Gara de Nord, Basarab, Grivița, 1 Mai, Jiului, Parc Bazilescu, Laminorului, Străulești * M6: (Metro/rapid transit, 16 stations) Aeroportul Otopeni, Ion I.C. Brătianu, Otopeni, Brussels, Paris, Washington, Tokyo, Aeroportul Băneasa, Gara Băneasa, Piața Montreal, Expoziției, Pajura, 1 Mai, Grivița, Basarab, Gara de Nord
bucurești, bucharest, ro, b, romania, map maker, metro map maker, subway map maker, transit map maker, rail map maker, bus map maker, map creator, metro map creator, subway map creator, transit map creator, rail map creator, bus map creator, dream map, fantasy map, fantasy metro, fantasy subway, map sketch, map tool, transit tool, public transportation map