Settings things up
Ethan Watkins

MetroDreamin'

Map is Public
updated 2 weeks ago
16 lines, 141 stations
Branch History
  1. MetroDreamin' by Ethan Watkins

Comments

Fictional Version Of South Wales Metro by
created at
updated at 2024-07-12T17:04:37.633Z
Map created on MetroDreamin.com
Map type: local | Total track length: 267 miles | Center coordinate: 51.57324715892226, -3.2473647370623184 | * Creigiau/Parcffordd Caerdydd: (Tram, 20 stations) Creigiau, De Rhydlafar | Rhydlafar South, Heol Waterhall | Waterhall Road, Y Tyllgoed | Fairwater, Parc Waun-gron | Waun-gron Park, Parc Fictoria | Victoria Park, Parc Ninian | Ninian Park, Caerdydd Canolog | Cardiff Central, Stryd Herbert | Herbert Street, Tre-biwt | Butetown, Plas Roald Dahl | Roald Dahl Plass, Stryd Pierhead | Pierhead Street, Heol Tyneside | Tyneside Road, Heol Cwmpawd | Compass Road, Heol Cefnfor | Ocean Way, Parc Sblot | Splott Park, Heol Moorland | Moorland Road, Heol Casnewydd | Newport Road, Tredelerch | Rumney, Parcffordd Caerdydd | Cardiff Parkway * Maesteg/Cas-gwent: (Regional rail, 26 stations) Maesteg, Maesteg (Heol Ewenni) | Maesteg (Ewenny Road), Garth, Tondu, Sarn, Wildmill, Pen-y-bont ar Ogwr | Bridgend, Llangrallo | Coychurch, Pencoed, Llanharan, Pont-y-clun | Pontyclun, Llanbedr-y-fro | Peterston-super-Ely, Sain Ffagan | St Fagans, Trelái | Ely, Caerdydd Canolog | Cardiff Central, Heol Casnewydd | Newport Road, Tredelerch | Rumney, Parcffordd Caerdydd | Cardiff Parkway, Gorllewin Casnewydd | Newport West, Casnewydd | Newport, Somerton, Llanwern, Magwyr & Gwndy | Magor & Undy, Cyffordd Twnnel Hafren | Severn Tunnel Junction, Cil-y-coed | Caldicot, Cas-gwent | Chepstow * Tref Glynebwy/Caerdydd Canolog: (Regional rail, 16 stations) Tref Glynebwy | Ebbw Vale Town, Parcfordd Glynebwy | Ebbw Vale Parkway, Y Cwm | Cwm, Aber-bîg | Aberbeeg, Llanhiledd | Llanhileth, Trecelyn | Newbridge, Abercarn, Crosskeys, Rhisga a Phontymister | Risca & Pontymister, Tŷ Du | Rogerstone, Pye Corner, Gorllewin Casnewydd | Newport West, Parcffordd Caerdydd | Cardiff Parkway, Tredelerch | Rumney, Heol Casnewydd | Newport Road, Caerdydd Canolog | Cardiff Central * Tref Glynebwy/Casnewydd: (Regional rail, 12 stations) Tref Glynebwy | Ebbw Vale Town, Parcfordd Glynebwy | Ebbw Vale Parkway, Y Cwm | Cwm, Aber-bîg | Aberbeeg, Llanhiledd | Llanhileth, Trecelyn | Newbridge, Abercarn, Crosskeys, Rhisga a Phontymister | Risca & Pontymister, Tŷ Du | Rogerstone, Pye Corner, Casnewydd | Newport * Caerdydd Canolog/Treherbert: (Regional rail, 22 stations) Caerdydd Canolog | Cardiff Central, Caerdydd Heol y Frenhines | Cardiff Queen Street, Cathays, Gabalfa, Llandaff, Radur | Radyr, Treforgan | Morganstown, Ffynnon Taf | Taffs Well, Ystad Treforest | Treforest Estate, Trefforest, High Street, Pontypridd, Trehafod, Porth, Dinas Rhondda, Tonypandy, Llwynypia, Ystrad Rhondda, Ton Pentre, Treorci | Treorchy, Ynys-wen | Ynyswen, Treherbert * Pen-y-bont ar Ogwr/Merthyr Tudful: (Regional rail, 28 stations) Pen-y-bont ar Ogwr | Bridgend, Llanilltud Fawr | Llantwit Major, Rhws | Rhoose, Y Barri | Barry, Dociau’r Barri | Barry Docks, Tregatwg | Cadoxton, Dinas Powys, Eastbrook, Cogan, Grangetown, Caerdydd Canolog | Cardiff Central, Caerdydd Heol y Frenhines | Cardiff Queen Street, Cathays, Gabalfa, Llandaff, Radur | Radyr, Treforgan | Morganstown, Ffynnon Taf | Taffs Well, Ystad Treforest | Treforest Estate, Trefforest, High Street, Pontypridd, Abercynon, Mynwent y Crynwy | Quakers Yard, Ynysowen | Merthyr Vale, Troed-y-rhiw, Pentrebach, Merthyr Tudful | Merthyr Tydfil * Penarth/Rhymni: (Regional rail, 23 stations) Penarth, Heol Dingle | Dingle Road, Grangetown, Caerdydd Canolog | Cardiff Central, Caerdydd Heol y Frenhines | Cardiff Queen Street, Crwys Road, Parc Rhath | Roath Park, Lefel Uchel y Mynydd Bychan | Heath High Level, Llanisien | Llanishen, Llys-faen a'r Ddraenen | Lisvane & Thornhill, Caerfili | Caerphilly, Aber, Eneu’r-glyn a Pharc Churchill | Energlyn & Churchill Park, Llanbradach, Ystrad Mynach, Hengoed, Pengam, Gilfach Fargoed, Bargoed, Brithdir, Tir-phil, Pontlotyn | Pontlottyn, Rhymni | Rhymney * Ffynnon Taf/Ffynnon Taf: (Tram, 20 stations) Ffynnon Taf | Taffs Well, Treforgan | Morganstown, Radur | Radyr, Danescourt, Y Tyllgoed | Fairwater, Parc Waun-gron | Waun-gron Park, Parc Fictoria | Victoria Park, Parc Ninian | Ninian Park, Caerdydd Canolog | Cardiff Central, Stryd Herbert | Herbert Street, Caerdydd Heol y Frenhines | Cardiff Queen Street, Crwys Road, Parc Rhath | Roath Park, Lefel Isel y Mynydd Bychan | Heath Low Level, Tŷ Glas | Ty Glas, Llwynbedw | Birchgrove, Rhiwbeina | Rhiwbina, Yr Eglwys Newydd | Whitchurch, Coryton, Cyffordd Tri Deg Dau | Junction 32 * Penarth/Trelewis: (Regional rail, 18 stations) Penarth, Heol Dingle | Dingle Road, Grangetown, Caerdydd Canolog | Cardiff Central, Caerdydd Heol y Frenhines | Cardiff Queen Street, Crwys Road, Parc Rhath | Roath Park, Lefel Uchel y Mynydd Bychan | Heath High Level, Llanisien | Llanishen, Llys-faen a'r Ddraenen | Lisvane & Thornhill, Caerfili | Caerphilly, Aber, Eneu’r-glyn a Pharc Churchill | Energlyn & Churchill Park, Llanbradach, Ystrad Mynach, Ffos Y Gerddinen | Nelson, Trelewis Close, Mynwent y Crynwy | Quakers Yard * Ynys y Barri/Merthyr Tudful: (Regional rail, 26 stations) Ynys y Barri | Barry Island, Y Barri | Barry, Dociau’r Barri | Barry Docks, Tregatwg | Cadoxton, Dinas Powys, Eastbrook, Cogan, Grangetown, Caerdydd Canolog | Cardiff Central, Caerdydd Heol y Frenhines | Cardiff Queen Street, Cathays, Gabalfa, Llandaff, Radur | Radyr, Treforgan | Morganstown, Ffynnon Taf | Taffs Well, Ystad Treforest | Treforest Estate, Trefforest, High Street, Pontypridd, Abercynon, Mynwent y Crynwy | Quakers Yard, Ynysowen | Merthyr Vale, Troed-y-rhiw, Pentrebach, Merthyr Tudful | Merthyr Tydfil * Ynys y Barri/Hirwaun: (Regional rail, 28 stations) Ynys y Barri | Barry Island, Y Barri | Barry, Dociau’r Barri | Barry Docks, Tregatwg | Cadoxton, Dinas Powys, Eastbrook, Cogan, Grangetown, Caerdydd Canolog | Cardiff Central, Caerdydd Heol y Frenhines | Cardiff Queen Street, Cathays, Gabalfa, Llandaff, Radur | Radyr, Treforgan | Morganstown, Ffynnon Taf | Taffs Well, Ystad Treforest | Treforest Estate, Trefforest, High Street, Pontypridd, Abercynon, Penrhiwceiber, Aberpennar | Mountain Ash, Fernhill, Cwm-bach | Cwmbach, Aberdâr | Aberdare, Llwydcoed, Hirwaun * Pen-y-bont ar Ogwr/Caerdydd Canolog: (Regional rail, 11 stations) Pen-y-bont ar Ogwr | Bridgend, Llanilltud Fawr | Llantwit Major, Maes Awyr Rhyngwladol Caerdydd | Cardiff International Airport, Y Barri | Barry, Dociau’r Barri | Barry Docks, Tregatwg | Cadoxton, Dinas Powys, Eastbrook, Cogan, Grangetown, Caerdydd Canolog | Cardiff Central * Creigiau/Alexandra Head: (Tram, 15 stations) Creigiau, De Rhydlafar | Rhydlafar South, Heol Waterhall | Waterhall Road, Y Tyllgoed | Fairwater, Parc Waun-gron | Waun-gron Park, Parc Fictoria | Victoria Park, Parc Ninian | Ninian Park, Caerdydd Canolog | Cardiff Central, Stryd Herbert | Herbert Street, Tre-biwt | Butetown, Plas Roald Dahl | Roald Dahl Plass, Stryd Pierhead | Pierhead Street, Heol Tyneside | Tyneside Road, Porth Tiegr, Alexandra Head * Pen-y-bont ar Ogwr/Y Fenni: (Regional rail, 19 stations) Pen-y-bont ar Ogwr | Bridgend, Llangrallo | Coychurch, Pencoed, Llanharan, Pont-y-clun | Pontyclun, Llanbedr-y-fro | Peterston-super-Ely, Sain Ffagan | St Fagans, Trelái | Ely, Caerdydd Canolog | Cardiff Central, Heol Casnewydd | Newport Road, Tredelerch | Rumney, Parcffordd Caerdydd | Cardiff Parkway, Gorllewin Casnewydd | Newport West, Casnewydd | Newport, Caerllion | Caerleon, Pont-hir | Ponthir, Cwmbran, Pont-y Pwl & Dafarn Newydd | Pontypool & New Inn, Y Fenni | Abergavenny * Abertyleri/Caerdydd Canolog: (Regional rail, 15 stations) Abertyleri | Abertillery, Chwe Chloch | Six Bells, Aber-bîg | Aberbeeg, Llanhiledd | Llanhileth, Trecelyn | Newbridge, Abercarn, Crosskeys, Rhisga a Phontymister | Risca & Pontymister, Tŷ Du | Rogerstone, Pye Corner, Gorllewin Casnewydd | Newport West, Parcffordd Caerdydd | Cardiff Parkway, Tredelerch | Rumney, Heol Casnewydd | Newport Road, Caerdydd Canolog | Cardiff Central * Machen Line: (Metro/rapid transit, 17 stations) Llanharan, Ynysddu Close (Pontyclun North), Llantrisant Rd, Creigiau, Ffynnon Taf | Taffs Well, Ystad Treforest | Treforest Estate, Trefforest, High Street, Pontypridd, Ystrad Mynach, Llanbradach, Porset, Machen, Crosskeys, Abercarn, Trecelyn | Newbridge, Pont-y Pwl & Dafarn Newydd | Pontypool & New Inn
fictional, version, of, south, wales, metro, cardiff, caerphilly, gb, wls, united, kingdom, map maker, metro map maker, subway map maker, transit map maker, rail map maker, bus map maker, map creator, metro map creator, subway map creator, transit map creator, rail map creator, bus map creator, dream map, fantasy map, fantasy metro, fantasy subway, map sketch, map tool, transit tool, public transportation map