Settings things up
Oscar Gr

MetroDreamin'

Map is Public
updated 114 weeks ago
47 lines, 367 stations
Branch History
  1. MetroDreamin' by Oscar Gr
  2. Built from scratch

Comments

Trafnidaeth Cymru / Transport for Wales by
updated at 2022-04-12T09:08:45.133Z
Map created on MetroDreamin.com
Map type: regional | Total track length: 1114 miles | Center coordinate: 52.34882300241302, -3.5530249241451752 | * Llinell Tre-biwt / Butetown Line: (Metro/rapid transit, 2 stations) Bae Caerdydd / Cardiff Bay, Caerdydd Heol y Frenhines / Cardiff Queen Street * Llinell Ddinas / City Line: (Metro/rapid transit, 6 stations) Caerdydd Canolog / Cardiff Central, Parc Ninian / Ninian Park, Parc Waun-gron / Waun-gron Park, Y Tyllgoed / Fairwater, Danescourt, Radur / Radyr * Llinell Coryton / Coryton Line: (Metro/rapid transit, 8 stations) Coryton, Yr Eglwys Newydd / Whitchurch, Rhiwbeina / Rhiwbina, Llwynbedw / Birchgrove, Tŷ Glas / Ty Glas, Lefel Isel y Mynydd Bychan / Heath Low Level, Caerdydd Heol y Frenhines / Cardiff Queen Street, Caerdydd Canolog / Cardiff Central * Llinell Cheltenham-Maesteg / Cheltenham-Maesteg Line: (Metro/rapid transit, 18 stations) Maesteg, Maesteg (Heol Ewenni) / Maesteg (Ewenny Road), Garth, Tondu, Sarn, Wildmill, Pen-y-bont ar Ogwr / Bridgend, Pencoed, Llanharan, Pont-y-clun / Pontyclun, Caerdydd Canolog / Cardiff Central, Caesnewydd / Newport, Cyffordd Twnnel Hafren / Severn Tunnel Junction, Cil-y-coed / Caldicot, Cas-gwent / Chepstow, Lydney, Caerloyw / Gloucester, Cheltenham Spa * Llinell Bro Morgannwg / Vale of Glamorgan Line: (Metro/rapid transit, 4 stations) Penarth, Heol Dingle / Dingle Road, Grangetown, Caerdydd Canolog / Cardiff Central * Llinell Bro Morgannwg (Ynys y Barri) / Vale of Glamorgan Line (Barry Island): (Metro/rapid transit, 9 stations) Ynys y Barri / Barry Island, Barri / Barry, Doclau'r Barri / Barry Docks, Tregatwg / Cadoxton, Dinas Powys, Eastbrook, Cogan, Grangetown, Caerdydd Canolog / Cardiff Central * Llinell Bro Morgannwg (Pen-y-bont ar Ogwr) / Vale of Glamorgan Line (Bridgend): (Metro/rapid transit, 11 stations) Pen-y-bont ar Ogwr / Bridgend, Llanilltud Fawr / Llantwit Major, Y Rhws Maes Awyr Caerdydd / Rhoose International Cardiff Airport, Barri / Barry, Doclau'r Barri / Barry Docks, Tregatwg / Cadoxton, Dinas Powys, Eastbrook, Cogan, Grangetown, Caerdydd Canolog / Cardiff Central * Llinell Merthyr / Merthyr Line: (Metro/rapid transit, 15 stations) Merthyr Tudful / Merthyr Tydfil, Pentre-Bach, Troed-y-Rhiw, Ynysowen / Merthyr Vale, Mynwent y Crynwyr / Quakers Yard, Abercynon, Pontypridd, Trefforest, Ystad Trefforest / Trefforest Estate, Ffynnon Taf / Taffs Well, Radur / Radyr, Llandaf, Cathays, Caerdydd Heol y Frenhines / Cardiff Queen Street, Caerdydd Canolog / Cardiff Central * Llinell Merthyr (Aberdâr) - Merthyr Line (Aberdare): (Metro/rapid transit, 14 stations) Aberdâr / Aberdare, Cwn-bach / Cwmbach, Fernhill, Aberpennar / Mountain Ash, Penrhiwceiber, Abercynon, Pontypridd, Trefforest, Ystad Trefforest / Trefforest Estate, Ffynnon Taf / Taffs Well, Radur / Radyr, Llandaf, Cathays, Caerdydd Heol y Frenhines / Cardiff Queen Street * Llinell Rhondda / Rhondda Line: (Metro/rapid transit, 19 stations) Treherbert, Ynys-wen / Ynyswen, Treorci / Treorchy, Ton Pentre, Ystrad Rhondda, Llwynypia, Tonypandy, Dinas Rhondda, Porth, Trehafod, Pontypridd, Trefforest, Ystad Trefforest / Trefforest Estate, Ffynnon Taf / Taffs Well, Radur / Radyr, Llandaf, Cathays, Caerdydd Heol y Frenhines / Cardiff Queen Street, Caerdydd Canolog / Cardiff Central * Llinell Rhymni / Rhymney Line: (Metro/rapid transit, 18 stations) Rhymni / Rhymney, Pontlotyn / Pontlottyn, Tir-phil, Brithdir, Bargoed, Gilfach Fargoed, Pengam, Hengoed, Ystrad Mynach, Llanbradach, Eneu'r-glyn a Pharc Churchill / Energlyn & Churchill Park, Aber, Caerffili / Caerphilly, Llys-faen a'r Ddraenen / Lisvane & Thornhill, Llanisien / Llanishen, Lefel Uchel y Mynydd Bychan, Caerdydd Heol y Frenhines / Cardiff Queen Street, Caerdydd Canolog / Cardiff Central * Rheilffordd Cwn Ebwy / Ebbw Vale Railway: (Metro/rapid transit, 9 stations) Tref Glynebwy / Ebbw Vale Town, Parcffordd Glynebwy / Ebbw Vale Parkway, Llanhiledd / Llanhilleth, Trecelyn / Newbridge, Crosskeys, Rhisga a Phontyminster / Risca & Pontymister, Tŷ Du / Rogerstone, Pye Corner, Caerdydd Canolog / Cardiff Central * Gwanasaeth rhwng Gogledd a De Cymru / North Wales South Wales Service: (Metro/rapid transit, 33 stations) Caergybi / Holyhead, Y Fali / Valley, Rhosneigr, Tŷ-Croes / Ty Croes, Bodorgan, Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch, Bangor, Llanfairfechan, Penmaenmawr, Conwy, Cyffordd Llandudno / Llandudno Junction, Bae Colwyn / Colwyn Bay, Abergele a Phensarn / Abergele & Pensarn, Rhyl, Prestatyn, Y Fflint / Flint, Shotton, Caer / Chester, Wrecsam Cyffredinol / Wrexham General, Rhiwabon / Ruabon, Y Waun / Chirk, Gobowen, Amwythig / Shrewsbury, Church Stretton, Craven Arms, Llwydlo / Ludlow, Llanllieni / Leominster, Henffordd / Hereford, Y Fenni / Abergavenny, Pont-y-pwl a'r Dafarn Newydd / Pontypool & New Inn, Cwmbran, Caesnewydd / Newport, Caerdydd Canolog / Cardiff Central * Llinell y Mers / Marches Line: (Metro/rapid transit, 45 stations) Manceinion Piccadilly / Manchester Piccadilly, Stockport, Wilmslow, Alderley Edge, Crewe, Yr Heledd-wen / Nantwich, Wrenbury, Yr Eglwys Wen / Whitchurch, Prees, Wem, Yorton, Amwythig / Shrewsbury, Church Stretton, Craven Arms, Llwydlo / Ludlow, Llanllieni / Leominster, Henffordd / Hereford, Y Fenni / Abergavenny, Pont-y-pwl a'r Dafarn Newydd / Pontypool & New Inn, Cwmbran, Caesnewydd / Newport, Caerdydd Canolog / Cardiff Central, Pont-y-clun / Pontyclun, Llanharan, Pencoed, Pen-y-bont ar Ogwr / Bridgend, Y Pil / Pyle, Parcffordd Port Talbot / Port Talbot Parkway, Baglan, Llansawel / Briton Ferry, Castell-nedd / Neath, Sgiwen / Skewen, Llansamlet, Abertawe / Swansea, Tregŵyr / Gowerton, Llanelli, Pen-bre a Phorth Tywyn / Pembrey & Burry Port, Kidwelly / Cydweli, Glanyfferi / Ferryside, Caerfyrddin / Carmarthen, Hendy-gwyn ar Daf / Whitland, Clunderwen, Clarbeston Road, Abergwaun ac Wdig / Fishguard & Goodwick, Fishguard Harbour / Porthladd Abergwaun * Llinell y Mers (Aberdaugleddau) / Marches Line (Milford Haven): (Metro/rapid transit, 46 stations) Manceinion Piccadilly / Manchester Piccadilly, Stockport, Wilmslow, Alderley Edge, Crewe, Yr Heledd-wen / Nantwich, Wrenbury, Yr Eglwys Wen / Whitchurch, Prees, Wem, Yorton, Amwythig / Shrewsbury, Church Stretton, Craven Arms, Llwydlo / Ludlow, Llanllieni / Leominster, Henffordd / Hereford, Y Fenni / Abergavenny, Pont-y-pwl a'r Dafarn Newydd / Pontypool & New Inn, Cwmbran, Caesnewydd / Newport, Caerdydd Canolog / Cardiff Central, Pont-y-clun / Pontyclun, Llanharan, Pencoed, Pen-y-bont ar Ogwr / Bridgend, Y Pil / Pyle, Parcffordd Port Talbot / Port Talbot Parkway, Baglan, Llansawel / Briton Ferry, Castell-nedd / Neath, Sgiwen / Skewen, Llansamlet, Abertawe / Swansea, Tregŵyr / Gowerton, Llanelli, Pen-bre a Phorth Tywyn / Pembrey & Burry Port, Kidwelly / Cydweli, Glanyfferi / Ferryside, Caerfyrddin / Carmarthen, Hendy-gwyn ar Daf / Whitland, Clunderwen, Clarbeston Road, Hwiffordd / Haverfordwest, Johnston, Aberdaugleddau / Milford Haven * Llinell Arfordir y Cambrian / Cambrian Line: (Metro/rapid transit, 20 stations) Aberystwyth, Bow Street, Y Borth / Borth, Cyffordd Dyfi / Dovey Junction, Machynlleth, Caersws, Y Drenewydd / Newtown, Y Trallwng / Welshpool, Amwythig / Shrewsbury, Wellington, Oakengates, Telford Central, Shifnal, Cosford, Albrighton, Codsall, Bilbrook, Wolverhampton, Birmingham New Street, Birmingham Rhyngwladol / Birmingham International * Llinell Arfordir y Cambrian (Pwllheli) / Cambrian Line (Pwllheli): (Metro/rapid transit, 41 stations) Pwllheli, Abererch, Penychain, Criccieth, Porthmadog, Minffordd am / for Portmeirion, Penrhyndeudraeth, Llandecwyn, Talsarnau, Tygwyn, Harlech, Llandanwg, Pensarn, Llanbedr, Dyffryn Ardudwy, Talybont, Llanaber, Y Bermo / Barmouth, Morfa Mawddach, Fairbourne, Llwyngwril, Tonfanau, Tywyn, Aberdyfi / Aberdovey, Cyffordd Dyfi / Dovey Junction, Machynlleth, Caersws, Y Drenewydd / Newtown, Y Trallwng / Welshpool, Amwythig / Shrewsbury, Wellington, Oakengates, Telford Central, Shifnal, Cosford, Albrighton, Codsall, Bilbrook, Wolverhampton, Birmingham New Street, Birmingham Rhyngwladol / Birmingham International * Llinell Calon Cymru / Heart of Wales Line: (Metro/rapid transit, 34 stations) Amwythig / Shrewsbury, Church Stretton, Craven Arms, Broome, Hopton Heath, Bucknell, Trefyclo / Knighton, Cnwclas / Knucklas, Llangynllo, Llanbister Road, Dolau, Pen-y-Bont, Llandrindod, Bulith Road, Cilmeri, Garth, Llangamarch / Llangammarch, Llanwrtyd, Dinas y Blwch / Sugar Loaf, Cynghordy, Llanymddyfri / Llandovery, Llanwrda, Llangadog, Llandeilo, Ffair-fach / Ffairfach, Llandybie, Rhydaman / Ammanford, Pantyffynnon, Pontarddulais, Llangennech, Bynea, Llanelli, Tregŵyr / Gowerton, Abertawe / Swansea * Llinell Arfordir Gogledd Cymru / North Wales Coast Line: (Metro/rapid transit, 34 stations) Caergybi / Holyhead, Y Fali / Valley, Rhosneigr, Tŷ-Croes / Ty Croes, Bodorgan, Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch, Bangor, Llanfairfechan, Penmaenmawr, Conwy, Cyffordd Llandudno / Llandudno Junction, Bae Colwyn / Colwyn Bay, Abergele a Phensarn / Abergele & Pensarn, Rhyl, Prestatyn, Y Fflint / Flint, Shotton, Caer / Chester, Wrecsam Cyffredinol / Wrexham General, Rhiwabon / Ruabon, Y Waun / Chirk, Gobowen, Amwythig / Shrewsbury, Wellington, Oakengates, Telford Central, Shifnal, Cosford, Albrighton, Codsall, Bilbrook, Wolverhampton, Birmingham New Street, Birmingham Rhyngwladol / Birmingham International * Llinell Arfordir Gogledd Cymru (Cyfyngedi) / North Wales Coast Line (Limited): (Metro/rapid transit, 23 stations) Caergybi / Holyhead, Y Fali / Valley, Rhosneigr, Tŷ-Croes / Ty Croes, Bodorgan, Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch, Bangor, Llanfairfechan, Penmaenmawr, Conwy, Cyffordd Llandudno / Llandudno Junction, Bae Colwyn / Colwyn Bay, Abergele a Phensarn / Abergele & Pensarn, Rhyl, Prestatyn, Y Fflint / Flint, Shotton, Caer / Chester, Crewe, Stafford, Wolverhampton, Birmingham New Street, Birmingham Rhyngwladol / Birmingham International * Llinell Dyffryn Conwy / Conwy Valley Line: (Metro/rapid transit, 13 stations) Llandudno, Deganwy, Cyffordd Llandudno / Llandudno Junction, Glanconwy / Glan Conwy, Tal-y-cafn, Dolgarrog, Gogledd Llanrwst / North Llanrwst, Llanrwst, Betws-y-coed, Pont-y-Pant, Dolwyddelan, Pont Rufeinig / Roman Bridge, Blaenau Ffestiniog * Llinell y Gororau / Borderlands Line: (Metro/rapid transit, 15 stations) Bidston, Upton, Heswall, Neston, Pont Penarlâg / Hawarden Bridge, Shotton, Penarlâg / Hawarden, Bwcle / Buckley, Pen-y-ffordd / Penyffordd, Yr Hôb / Hope, Caergwrle, Cefn-y-Bedd, Gwersyllt, Wrecsam Cyffredinol / Wrexham General, Wrecsam Canolog / Wrexham Central * Llandudno i Fanceinion / Llandudno to Manchester: (Metro/rapid transit, 22 stations) Manchester Airport, East Didsbury, Manceinion Piccadilly / Manchester Piccadilly, Manceinion Oxford Road / Manchester Oxford Road, Newton-le-Willows, Earlestown, Warrington Bank Quay, Runcorn East, Frodsham, Helsby, Caer / Chester, Shotton, Y Fflint / Flint, Prestatyn, Rhyl, Abergele a Phensarn / Abergele & Pensarn, Bae Colwyn / Colwyn Bay, Cyffordd Llandudno / Llandudno Junction, Conwy, Penmaenmawr, Llanfairfechan, Bangor * Llinell Gorllewin Cymru / West Wales Line: (Metro/rapid transit, 17 stations) Doc Penfro / Pembroke Dock, Penfro / Pembroke, Llandyfái / Lamphey, Maenorbŷr / Manorbier, Penalun / Penally, Dinbych-y-pysgod / Tendy, Saundersfoot, Cilgeti / Kilgetty, Arbeth / Narberth, Hendy-gwyn ar Daf / Whitland, Caerfyrddin / Carmarthen, Glanyfferi / Ferryside, Kidwelly / Cydweli, Pen-bre a Phorth Tywyn / Pembrey & Burry Port, Llanelli, Tregŵyr / Gowerton, Abertawe / Swansea * Swanline: (Metro/rapid transit, 13 stations) Caerdydd Canolog / Cardiff Central, Pont-y-clun / Pontyclun, Llanharan, Pencoed, Pen-y-bont ar Ogwr / Bridgend, Y Pil / Pyle, Parcffordd Port Talbot / Port Talbot Parkway, Baglan, Llansawel / Briton Ferry, Castell-nedd / Neath, Sgiwen / Skewen, Llansamlet, Abertawe / Swansea * Caer i Crewe / Chester to Crewe: (Metro/rapid transit, 2 stations) Crewe, Caer / Chester * Crewe i Amwythig / Crewe to Shrewsbury: (Metro/rapid transit, 8 stations) Amwythig / Shrewsbury, Yorton, Wem, Prees, Yr Eglwys Wen / Whitchurch, Wrenbury, Yr Heledd-wen / Nantwich, Crewe * Rheilffordd y Trallwng a Llanfair Caereinion / Welshpool & Llanfair Light Railway: (Metro/rapid transit, 6 stations) Llanfair Caereinion, Heniarth, Cyfronydd, Castell Caereinion / Castle Caereinion, Sylfaen, Y Trallwng Sgwar Gigfran / Welshpool Raven Square * Rheilffordd Llangollen / Llangollen Railway: (Metro/rapid transit, 4 stations) Carrog, Glyndyfrdwy, Berwyn, Llangollen * Rheilffordd Talyllyn / Talyllyn Railway: (Metro/rapid transit, 12 stations) Nant Gwernol, Abergynolwyn, Quarry Siding, Dolgoch, Brynglas, Tyllwynhen, Rhydyronen, Cynfal, Fach Goch, Hendy, Pendre, Tywyn Wharf * Rheilffordd y Friog / Fairbourne Railway: (Metro/rapid transit, 6 stations) Barmouth Ferry, Estuary Halt, Loop Halt, Golf Halt, Beach Halt, Fairbourne * Rheilffordd Llyn Tegid / Bala Lake Railway: (Metro/rapid transit, 4 stations) Llanuwchllyn, Pentrepoid, Llangower, Bala (Penybont) * Rheilffordd Pont-y-pŵl a Blaenafon / Pontypool and Blaenavon Railway: (Metro/rapid transit, 3 stations) Whistle Inn, Furnace Sidings, Blaenavon High Level * Rheilffordd Pont-y-pŵl a Blaenafon / Pontypool and Blaenavon Railway: (Metro/rapid transit, 3 stations) Big Pit Halt, Furnace Sidings, Whistle Inn * Barry Tourist Railway: (Metro/rapid transit, 4 stations) Plymouth Road, Ynys y Barri / Barry Island, Woodham Halt, Gladstone Bridge * Barry Tourist Railway: (Metro/rapid transit, 3 stations) Waterfront, Ynys y Barri / Barry Island, Plymouth Road * Rheilffordd Mynydd Brycheiniog / Brecon Mountain Railway: (Metro/rapid transit, 3 stations) Torpantau, Pontsticill, Pant * Rheilffordd Cwm Rheidol / Vale of Rheidol Railway: (Metro/rapid transit, 9 stations) Pontarfynach / Devil's Bridge, Rhiwfron, Rhaedr Rheidol / Rheidol Falls, Aberffwrd, Nantyronen, Capel Bangor, Glanyrafon, Llanbadarn, Aberystwyth * Rheilffordd Gwili / Gwili Railway: (Metro/rapid transit, 4 stations) Danycoed, Llwyfan Cerrig, Bronwydd Arms, Cyffordd Abergwili / Abergwili Junction * Rheilffordd Dyffryn Teifi / Teifi Valley Railway: (Metro/rapid transit, 3 stations) Pontprenshitw, Forest Halt, Henllan * Rheilffordd Corris / Corris Railway: (Metro/rapid transit, 2 stations) Maespoeth, Corris * Rheilffordd Ffestiniog / Ffestiniog Railway: (Metro/rapid transit, 10 stations) Porthmadog Harbour, Boston Lodge, Minffordd am / for Portmeirion, Penrhyn, Plas Halt, Tan-y-Bwlch, Campbell's Platform, Dduallt, Tan-y-Grisiau, Blaenau Ffestiniog * Rheilffordd Ucheldir Cymru / Welsh Highland Heritage Railway: (Metro/rapid transit, 3 stations) Pen-y-Mount Junction, Gelert's Farm Halt, Porthmadog * Rheilffordd Eryri / Welsh Highland Railway: (Metro/rapid transit, 13 stations) Caernarfon, Bontnewydd, Dinas, Tryfan Junction, Waunfawr, Plas-y-Nant, Snowdon Ranger, Rhyd Ddu, Meillionen, Beddgelert, Nantmor, Pont Croesor, Porthmadog Harbour * Rheilffordd yr Wyddfa / Snowdon Mountain Railway: (Metro/rapid transit, 6 stations) Llanberris (SMR), Hebron, Halfway, Rocky Valley Halt, Clogwyn, Y Copa / Summit * Rheilffordd Llyn Padarn / Llanberis Lake Railway: (Metro/rapid transit, 4 stations) Penllyn, Cel Llydan, Glifach Ddu, Llanberis (LLR) * Lerpwl i Wrecsam / Liverpool to Wrexham: (Metro/rapid transit, 7 stations) Lerpwl Lime St / Liverpool Lime Street, Parcffordd De Lerpwl / Liverpool South Parkway, Runcorn, Frodsham, Helsby, Caer / Chester, Wrecsam Cyffredinol / Wrexham General
trafnidaeth, cymru, transport, for, wales, gb, wls, united, kingdom, map maker, metro map maker, subway map maker, transit map maker, rail map maker, bus map maker, map creator, metro map creator, subway map creator, transit map creator, rail map creator, bus map creator, dream map, fantasy map, fantasy metro, fantasy subway, map sketch, map tool, transit tool, public transportation map