Settings things up
Henry Green

MetroDreamin'

Map is Public
updated 7 weeks ago
4 lines, 88 stations
Branch History
  1. MetroDreamin' by Henry Green
  2. Built from scratch

Comments

Luoyang Metro by
created at
updated at 2024-05-05T21:08:44.684Z
Map created on MetroDreamin.com
Map type: local | Total track length: 78 miles | Center coordinate: 34.65564477704266, 112.46056945099107 | * Line 1: (Metro/rapid transit, 22 stations) Baima Temple, Zaoyuan, Bangedian, Yangwan, Shijawan, Tawan, South Qiming Road, Jiamaying, Qingniangong, Lijingmen, Yingtianmen, Zhouwangcheng Square, Jiefang Road, Wangcheng Park, Qilihe, Peony Square, Shanghai Market, Chang'an Road, Wuhan Road, Qinling Road, Gushui, Hongshan * Line 2: (Metro/rapid transit, 29 stations) Beijiao Airport, Songling, National Peony Garden, Erqiao Road, Mangling, Guoha Road, Luoyang Railway Station, Shachang Road, Jiefang Road, Mudan Bridge, Wenbo Park, Sui & Tang Dynasties Botanical Garden, Sports Center, Citizens' Home, Kaiyuan Lake, Xingluo Lake, Longmen High-Speed Railway Station, Balitang, East Guanlin, Municipal Party School, Xiji, Kangzhuang, Jiqing Road, Second Affiliated Hospital of Southwest Jiaotong University, Yuquan Street, Luoyang Normal University, Luoyang Vocational and Technical College, Science and Technology Avenue, Ningdeshidai * Line 3: (Metro/rapid transit, 32 stations) Cijian, North Cijian, Hongshan, Ganyupo, Zhaiping, Zhangling, Jianggou, National Peony Garden, Chanjian Avenue, Fujiatun, Tianjing Road, Peony Square, Xiyuan Park, Xinglongzhai, Nanyuan, Sanshan, Henan University of Science and Technology, Exhibition Center, Citizens' Home, Changxing, Erlangmiao, Zhongyi Road, Xinyi Street, Nanwang, Anlan Street, Guangwu Avenue, Jiqing Road, Yiluo Road, Exhibition City, Science and Technology City, Olympic Center, Wananshan * Line 4: (Metro/rapid transit, 14 stations) Yingzhuang, Jingou, Longquan, Anximen, Lijingmen, Luoshenyuan, Anle, Chongye, Dindingmen, Erlangmiao, Zaojiaoshu, Balitang, Nanshan, Longmen Grotto
luoyang, metro, shi, henan, cn, ha, china, map maker, metro map maker, subway map maker, transit map maker, rail map maker, bus map maker, map creator, metro map creator, subway map creator, transit map creator, rail map creator, bus map creator, dream map, fantasy map, fantasy metro, fantasy subway, map sketch, map tool, transit tool, public transportation map