Settings things up
Henry Green

MetroDreamin'

Map is Public
updated 28 weeks ago
2 lines, 44 stations
Branch History
  1. MetroDreamin' by Henry Green
  2. Built from scratch

Comments

Changzhou Metro with confirmed expansion plans by
created at
updated at 2023-10-12T23:47:11.365Z
Map created on MetroDreamin.com
Map type: local | Total track length: 34 miles | Center coordinate: 31.780568440208345, 119.96215908816453 | * Line 1: (Metro/rapid transit, 30 stations) Nanxiashu, Yanghu Lu, Wuxing Nanjiang Train Station, Keijiaocheng Nan, Kejiaocheng Bei, Yanzheng Dadao, Changhong Lu, Xintiandi Park, Hutang, Juhu Lu, Chashan, Qingliang Temple, Tongjiqiao, Cultural Palace, Bohai Lu, Changzhou Railway Station, Cuizhou, Citizens' Square, Olympic Sports Center, Hehai, Xinqu Park, Global Harbor, Foreign Language School, Beijao High School, North Railway Station, Xinqiao, Tourism and Commerce Institute, Xinlong, Forest Park, Chunjiang * Line 2: (Metro/rapid transit, 15 stations) Qingfeng Park, Haitang Road, Wuxing, Qinye, Huaide, Nandajie, Cultural Palace, Hongmei Park, Wujaochang, Sanjiaochang, Ziyun, Qingyang Road, Dingnan, Lucheng, Wuyi Road
changzhou, metro, with, confirmed, expansion, plans, shi, jiangsu, cn, js, china, map maker, metro map maker, subway map maker, transit map maker, rail map maker, bus map maker, map creator, metro map creator, subway map creator, transit map creator, rail map creator, bus map creator, dream map, fantasy map, fantasy metro, fantasy subway, map sketch, map tool, transit tool, public transportation map