Settings things up
Henry Green

MetroDreamin'

Map is Public
updated 3 weeks ago
5 lines, 108 stations
Branch History
  1. MetroDreamin' by Henry Green
  2. Built from scratch

Comments

Guiyang Metro and Confirmed Extensions by
created at
updated at 2024-05-05T20:50:28.303Z
Map created on MetroDreamin.com
Map type: local | Total track length: 105 miles | Center coordinate: 26.577436430367932, 106.66866161616771 | * Line 1: (Metro/rapid transit, 25 stations) Xiaomeng Industrial Park, Xingshuijiang Road, Channgjian Road, Zhujian Road, Wangchengpo, Shachong Road, Guiyang Railway Station, Heibin Park, West Zhongshan Road, Penshuichi, Beijing Road, Bageyan, Nanya Road, Yaguan, Guiyang North Train Station, Bailuhu, Xinxhai, Yangguan, International Ecoconference Center, Guanshanhu Park, West Lincheng Road, Yueshanhu Park, Laowantang, Xiamaixi, Douguan * Line 2: (Metro/rapid transit, 32 stations) Zhongqing Road, Yunpan, Xiaobi, Longdongbao Airport, Jianlongdong, Forest Park, North Fuyuan Road, Guigang, Youzha Street, South Bashan Road, Provincial Peoples Hospital, Yangming Ancestral Temple, Penshuichi, Zilin'an, West Yanan Road, Qiancun Road, Gaicha Road, West Beijing Road, Mawangmiao, Baihua Avenue, Chayuan, South Jinyang Road, Jinyang Hospital, Xingzhu Road, West Guanshan Road, West Lincheng Road, Chengxin Road, Fenling Road, Quanhu Park, Yunfeng Avenue, Middle Baiyun Road, North Baiyun Road * Line 3: (Metro/rapid transit, 29 stations) Tongmuling, Langfengguan, Huaxinan Railway Station, Mingzhu Avenue, Xueshi Road, Huaxi Park, Guizhou University, Confucius Academy, Shilihetan, Zhongcaosi, Ganyintang, Sihangfe, Zaojiaojing, Taiciqiao, Wulichang, Huaguoyuan, Songhua Road, West Yanan Road, Qianyingshan Park, Beijing Road, Guizhou Medical University, Dayingpo, Chadian, Shunhai, Xintian, Gaoxin Road, Guizhou Education University, Dongfeng, Luowan * Line S1: (Metro/rapid transit, 13 stations) Zaojiaoba, Gui'an Railway Station, Baima Road, Shugu Ave, Xinhuyun, Dalongjing, Tianhetan, Shiban Town, Jinzhu, Zhongcaosi, Jinjiang Road, North Huanghe Road, Wangchengpo * Line S2: (Metro/rapid transit, 17 stations) Longchang, Jingyangnan Railway Station, West Shilin Road, Shangmaixi, Xingzhu Road, Longtanwong, South Changjing Road, Xinzhai South, Guiyang North Train Station, Ganshujing, Heishitou, Yanshanhong, East Yunhan Road, East Suzhang Road, Bonded Area, Wangjiazhai, Guiyang East Train Station
guiyang, metro, and, confirmed, extensions, shi, guizhou, cn, gz, china, map maker, metro map maker, subway map maker, transit map maker, rail map maker, bus map maker, map creator, metro map creator, subway map creator, transit map creator, rail map creator, bus map creator, dream map, fantasy map, fantasy metro, fantasy subway, map sketch, map tool, transit tool, public transportation map