Settings things up
Henry Green

MetroDreamin'

Map is Public
updated 37 weeks ago
6 lines, 88 stations
Branch History
  1. MetroDreamin' by Henry Green
  2. Built from scratch

Comments

Dongguan Metro including Planned Extensions by
created at
updated at 2023-10-10T02:16:33.642Z
Map created on MetroDreamin.com
Map type: local | Total track length: 149 miles | Center coordinate: 22.932000215027845, 113.83349931998538 | * Line 2: (Metro/rapid transit, 24 stations) Dongguan Railway Station, Chashan, Lihua Park, Xiaqiao, Tianba, Dongchen, Qifeng Park, Hongfu Lu, Xiping, Hadi, Chenwu, Liaoxia, Shanmei, Exhibition Center, Humen Railway Station, Humen North, Humen Ave, Jinje Lu, Guangming Lu, Binhaiwan, Young Entrepreneur's Town, Hong Kong Macau Ferry, Jaoyiwan West, Jaoyiwan * Line 1: (Metro/rapid transit, 26 stations) Huangjiang South, Huangjiang, Huangjiang North, Fuming Nan Lu, Wetland Park, Dalang, Dalang West, Songshan Lake, Dalingshan East, Dalingshan, Dalingshan North, Shuilianshan, Tongsha Park, Dongcheng South, Xinyan Road, Hongfu Lu, Centre Square, Guntai Lu, Bingchan Stadium, Coach Terminal, People's Hospital, Daojiao East, Daojiao, Wanghong, Machong East, Machong West * Line 3: (Metro/rapid transit, 24 stations) Qishi, Eastern Industrial Zone, Dongshang Ave, Qiaotou West, Dongsheng Road, East Railway Station, Changping Railway Station, Changping North, Changping Beihuan, Dongkeng South, Zhongxing, Songshan Lake North, Songshan Lake, Songshan University, Jinduojiang, Songshan Lake Center, Haiyuanhuayan, Chang'an Coach Terminal, Chang'an Street, Wusha, Jinsha, Jian'an Road, Jiaoyi East, Jaoyiwan * Line 28: (Metro/rapid transit, 10 stations) Nizi, Dongbo, Jiaoli, Wanjiang, Guancheng, Hongfu Lu, Xinyan Road, Huangqian, Liaobu, Songshan Lake * Line 4: (Metro/rapid transit, 9 stations) Huangjiang, 523700, Tanxia West, Tangxia, Dongxing Ave, Tanxia East, Qingxi South, Qingxi, Qingxi Coach Terminal * Line 4 - Fork: (Metro/rapid transit, 6 stations) Huangjiang, 523700, Tanxia West, Tangxia, Shaping Road, Kenyuan Ave
dongguan, metro, including, planned, extensions, dongwan, shi, guangdong, cn, gd, china, map maker, metro map maker, subway map maker, transit map maker, rail map maker, bus map maker, map creator, metro map creator, subway map creator, transit map creator, rail map creator, bus map creator, dream map, fantasy map, fantasy metro, fantasy subway, map sketch, map tool, transit tool, public transportation map